Turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie

W dniach 10-25.06.2010 roku Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej”SZANSA” zorganizowało turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie w ramach projektu „AKTYWNA DOROSŁOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Udział w nim wzięło 100 osób, w tym 60 osób niepełnosprawnych i 40 opiekunów. Wszystkie osoby niepełnosprawne skorzystały z pełnego zakresu rehabilitacji jaki proponowany był w ofercie przetargowej – czynna rehabilitacja wyniosła 20 godzin podczas trwania turnusu dla każdej osoby niepełnosprawnej.

Rehabilitacja uzupełniająca w skład której weszły wycieczki objęte przetargiem to: wycieczka do Kołobrzegu, wycieczka do ogrodów Hortulusa, rejs statkiem oraz ognisko z kiełbaskami. Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Zieleniowa (wioska indiańska), oraz zabawę taneczną przy muzyce na żywo. W sumie osoby będące na turnusie wzięły udział w ponad 170 godzinach zajęć uzupełniających (m.in. silwoterapia, talasoterapia, muzykoterapia).

Wszyscy uczestnicy turnusu mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską podczas przejazdu w jedną i drugą stronę, a na miejscu całodobową opiekę pielęgniarską, a także lekarską.

Uczestnicy turnusu przewiezieni byli w obie strony autokarami, a do dyspozycji osób niepełnosprawnych podczas turnusu był mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Cały turnus przebiegł zgodnie z planem.

Notatka:
Zobacz w Galerii Zdjęć nasze fotografie.

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂