Uczestnicy WTZ w TELEFAKTACH Ostrowiec.TV

Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 29.07.2010 roku na stronie www.ostrowiectv.pl ukazała się informacja o projekcie „AKTYWNA DOROSŁOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W reportażu są wypowiedzi uczestników z naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej Dagmary Borys, Marcina Solarza oraz Jerzego Trelińskiego.

Notatka:
Zapraszamy do obejrzenia filmiku na stronie www.ostrowiectv.pl, który trwa 3:22.
Dla ułatwienia podajemy czas rozpoczęcia relacji – 5:22

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂