WŚ: Turnus rehabilitacyjny w Niechorzu

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada jako jedyne miano organizatora turnusu rehabilitacyjnego w Powiecie Ostrowieckim.


 

Aby zostać organizatorem turnusu rehabilitacyjnego należy spełnić wiele wymagań, które zawarte są w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz uzyskać wpis od wojewody mówiący o nadaniu uprawnień organizatora. Stowarzyszeniu „SZANSA” udało się. Po spełnieniu wszelkich formalności otrzymaliśmy wpis do rejestru wojewody i pierwszy raz w tym roku zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Niechorzu w terminie 12-25.06.2006 roku.

W oparciu o kadrę z Warsztatu Terapii Zajęciowej (Wiesława Serwinowska, Remigiusz Woźniak, Monika Kobiałka, Anita Artykiewicz-Woźniak, Tomasz Przybysławski, Stanisław Kosek, Marzena Barańska, Elżbieta Golec, Jowita Krysa) staraliśmy się zapewnić wszystkim uczestnikom turnusu fachową opiekę oraz zabiegi rehabilitacyjne przewidziane w programie turnusu. Zgodnie ze zleceniem lekarza wykonywaliśmy następujące zabiegi: laseroterapia (55 zabiegów), bioptron (30), inhalacje (102), logoterapia (75), masaż (120), magnetronik (80), ultradźwięki (60). Ponadto prowadzone były zajęcia z muzykoterapii (dyskoteki i relaksacja), talasoterapii i silwoterpii (2 godz/dziennie). Codziennie odbywała się gimnastyka ogólnokondycyjna.

Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych uczestnicy turnusu mogli spotykać się przy ognisku. Zorganizowano wycieczkę kolejką wąskotorową do miejscowości Trzęsacz, gdzie można było zaobserwować jak morze zabiera coraz więcej lądu w swoją otchłań.

Bogatą galerię zdjęć z turnusu można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.szansa.onecik.pl.

W turnusie tym wzięły udział 92 osoby z różnymi schorzeniami i w różnym wieku.
Wydaje mi się, że wytworzona została całkiem rodzinna atmosfera, która miała na pewno wpływ na przebieg całego turnusu rehabilitacyjnego. Turnus się udał, pogoda była wspaniała, zajęcia rehabilitacyjne zostały zrealizowane zgodnie z programem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku kolejny raz zorganizujemy taki turnus i będzie się on cieszył jeszcze większym zainteresowaniem jak w tym roku.

Organizacja takiej formy rehabilitacji od strony merytorycznej ze względu na przygotowanie kadry była prosta, gdyż każdy wykonywał swój zawód tylko w innym miejscu i warunkach, z jeszcze większym sercem i zapałem.

Natomiast abyśmy mogli zrealizować to przedsięwzięcie potrzebne były finanse. Chciałem podziękować wszystkim sponsorom: Panu Staroście i Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego, Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panu Marianowi Osuchowi, Fundacji „Nigdy Nie Będziesz Sam”.

Państwa przemyślana decyzja pozwoliła na organizację turnusu po jego kosztach, a Stowarzyszenie państwa nie zawiodło i wywiązało się z przyjętego na siebie zobowiązania.

Dziękuję również swoim koleżankom i kolegom, którzy włożyli duży wkład pracy w przygotowanie i prawidłowy przebieg turnusu w Niechorzu – bez ich zaangażowania byłoby to niemożliwe.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Kierownik Turnusu Rehabilitacyjnego
w Niechorzu Robert Rogala

Źródło: Kurier Powiatu Ostrowieckiego

Print Friendly, PDF & Email

Brak możliwości komentowania.

 • Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
  Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

  Stowarzyszenie „SZANSA”

  ul. Żabia 31

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dziękujemy 🙂