• Wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia „SZANSA” można przekazywać na konto:
    Bank PEKAO S.A. 61 1240 5035 1111 0000 5568 4819 z dopiskiem „Na działalnosć statutową”

    Stowarzyszenie „SZANSA”

    ul. Żabia 31

    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

    Dziękujemy 🙂